IOT  Solution

โซลูชัน T3 IOT ตามแนวคิดของการพัฒนาและการปรับแต่ง ผู้ใช้ปลายทางและแอปพลิเคชัน ซึ่งให้กลยุทธ์การรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ที่หลากหลาย ฟังก์ชันเชื่อมโยงอัตโนมัติ และเซ็นเซอร์อุปกรณ์เข้าถึงโซลูชันแบบ end-to-end ได้อย่างรวดเร็ว