T3 Technology และ Huawei ร่วมลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ เพื่อ

 

T3 Technology และ Huawei ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยทั้งสองฝ่ายจะเปิดเผยถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในธุรกิจที่ให้บริการกับผู้บริโภคในโซลูชั่นต่างๆ อาทิ โซลูชั่นเครือข่ายองค์กร โทรคมนาคมพลังงาน และ Huawei Cloud โดยมีวัตถุประ:สงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

Mr.Wang Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology และ Mr.Deng CEO ของ Huawei (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง และจัดอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดความร่วมมือในด้านต่างๆ

 

Mr.Wang  Helin ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร T3 Technology (แถวหลังซ้าย) Mr.Deng Feng: CEO Huawei (ประเทศไทย)(แถวหลังขวา) 

Mr.Yu Xiaolei CEO T3 Technology (แถวหน้าซ้าย) Mr.Xu Lin :Vice President of Marketing and Solution Department Huawei (ประเทศไทย)(แถวหน้าขวา)

 

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพิธีลงนามและการเจรจาดังนี้ ฝ่าย T3 Technology Mr.Yu Xiaolei: CEO,Mr.Geng Zhi: Deputy CEO, Mr.Guo Wenkui: CMO, Mr.Chen Daiyu: Vice President, Miss Zhou Ying: Operation Director และฝ่าย Huawei(ประเทศไทย) มี Mr.Xu Lin :Vice President of Marketing and Solution Department, Mr.Liao Qian: President of CNBG, Mr.Cheng Guodong President of EBG, Mr.Liu Yang: EVP of EBG และ Mr.Li Kai Sales Director of TRUE CNBG  

 

 

ก่อนที่จะมีพิธีลงนาม T3 Technology และ Huawei ได้มีการประชุมแบบเจาะลึกเกี่ยวกับตลาดผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของไทย หน่วยงานลูกค้าองค์กร การนำโทรคมนาคมพลังงานมาใช้ และ Huawei Cloud รวมถึงโอกาสความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต Mr.Deng Feng:CEO ของ Huawei (ประเทศไทยหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันโดยใช้กลยุทธ์เชิงลึก เพื่อให้ครอบคลุมตลาดทั้งในปัจจุบันละในอนาคตโดยนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของทั้งสองฝ่าย Mr.Wang Helin ผู้ก่อตั้ง และประธานบริหาร T3 Technology ได้กล่าวขอบคุณ Huawei สำหรับความไว้วางใจ และการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงความร่วมมือด้วยดีอย่างต่อเนื่อง  

 

อีกทั้งมิตรภาพที่ดีระหว่างสองบริษัท Mr.Wang Helin ยังได้กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บริษัทได้นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมถึงความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและด้านวิศวกรรมต่างๆ มาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้ารวมถึงเพิ่มศักยภาพแก่ลูกค้าองค์กรต่างๆ 

 


 

ตามข้อตกลงทั้งสองบริษัทจะนำเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผนึกกำลังกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนาเครือข่าย 5G ของผู้ให้บริการ เครือข่ายหลักและการส่งสัญญาณเครือข่าย การนำเสนอโซลูชั่นต่างๆให้แก่องค์กร การใช้โทรคมนาคมพลังงานในอนาคต และ Huawei Cloud

ด้วยความสามารถด้านการวิจัยและทีมพัฒนาที่แข็งแกร่งของ Huawei บวกกับความสามารถของ T3 Technology ในการขยายตลาดภูมิภาคอย่างรวดเร็วจากประสบการณ์ และด้วยความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้งาน 5G และก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง

อีกทั้งโครงสร้างเครือข่ายขั้นพื้นฐาน และนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ เพื่อเครือข่ายองค์กรในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพที่ยั่งยืนในอนาคต

การลงนามในเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ใหม่ที่สำคัญ สำหรับการร่วมมือกันระหว่าง T3 Technology และ Huawei ความร่วมมือที่จะเสริมศักยภาพของทั้งสองบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค รวมถึงการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ